Lezing boeken?

welmoed vlieger lezingenIk verzorg lezingen voor groepen, teams en organisaties die op zoek zijn naar onbevangen reflectie, naar verdieping en verwondering. In mijn lezingen leg ik uitdagende verbindingen tussen wijsheidsbronnen uit de religieuze, filosofische en mystieke tradities en de mens en samenleving van vandaag. Zo ontstaan nieuwe paradigma’s en perspectieven die prikkelen, wakker schudden en aan het denken zetten, voorbij de vertrouwde horizon.

Je kunt mij boeken voor de onderstaande lezingen.

Voor meer informatie kun je contact met mij opnemen.

Jongeren en de tirannie van perfectie: innerlijkheid als remedie

Steeds meer jongeren kampen met (keuze)stress en burn-out. Vaak gaan zij gebukt onder de ‘tirannie van perfectie’: de constante druk om leuk en geslaagd te zijn. Ondertussen weten zij zich met ervaringen en zingevingsvragen rond lijden, tegenslag en verlies geen raad. Is er een remedie? Innerlijkheid en zelfonderzoek helpen om afstand nemen van het levensgevoel dat de eigenwaarde legt in onzekere uiterlijkheden zoals geld, carrière en populariteit. “Hoe je je innerlijk stelt tot de gebeurtenissen van het leven, dát bepaalt je lot”, schrijft Etty Hillesum terecht. Zo kunnen angst en tegenslag omgezet worden naar weerbaarheid, empathie en onthechting van zaken die er in het leven uiteindelijk minder toe doen. Zie ook het interview in de Volkskrant van 7 februari jl, waarin ik mijn visie op dit thema geef.

Innerlijkheid en politiek

Het functioneren en het versterken van de weerbaarheid van onze democratische rechtsstaat vraagt om meer dan alleen regels en procedures. Er is ook een bepaalde grondhouding of mentaliteit van de burger nodig die samenhangt met innerlijkheid: het hebben en ontwikkelen van doorleefde opvattingen en overtuigingen en het vermogen om te kunnen omgaan met het gegeven dat er ook andere mensen met eigen opvattingen zijn. Zo’n mentaliteit is er niet vanzelf maar veronderstelt toegang tot morele- en waarheidsbronnen die richting aan ons handelen geven en diepte aan wie we zijn. Innerlijkheid vormt op deze wijze de basis voor wat ik noem: een politieke levenskunst.

Meister Eckhart – leven zonder waarom

Waarom doe ik dingen? Ik doe het omdat ik niet anders kan, het welt op uit een bestaansgrond. Ik leef vanuit iets dat mij draagt. Bij de middeleeuwse mysticus Meister Eckhart (1260 – 1328) vinden we een vertrouwensvolle overgave aan een onkenbare en onnoembare godheid, voorbij God. Een bron. Je mag ergens van overstromen. Er valt je iets toe. Bij het zo beleven van de werkelijkheid wordt ruimte gemaakt om in ontvankelijkheid te leven, vanuit iets dat groter is dan je zelf bent. Biedt een dergelijke visie richting wanneer mismanagement, opportunisme en zelfgerichtheid aan de orde van de dag zijn? komt er iets van het goede in zicht?

Sören Kierkegaard – de sprong in het bestaan

Voor de Deense denker Sören Kierkegaard (1813 – 1855) is de opgave van ieder mens zichzelf te worden. Dit gaat niet zomaar vanzelf maar is iets dat elk ogenblik – op het scherp van de snede dus – voltrokken moet worden. Deze sprong in het onbekende, die een totale openheid inhoudt voor wat zich voordoet in het ogenblik, is volgens Kierkegaard pas mogelijk als de mens uit zijn zelfbedachte centrum stapt en zich durft te verhouden tot zijn diepste grond, een grond die volgens Kierkegaard ‘eeuwig’ is. De kunst van het leven is voor Kierkegaard niet om je leven tot een project te maken, jezelf uit te vinden en te scheppen, zoals in veel moderne levenskunsten. Het gaat erom te ontdekken en vinden wat jou als mogelijkheid gegeven is. Steeds weer opnieuw.

Dag Hammarskjöld – dienstbaarheid en moreel leiderschap

De Deense diplomaat Dag Hammarskjöld (1905 – 1961) zette zich tijdens de Koude Oorlog als secretaris-generaal van de VN met grote betrokkenheid en kundigheid in om de relatie tussen het Oost- en het Westblok te verbeteren. Zijn grootste inspiratiebron – zo bleek uit het na zijn dood gevonden dagboek (Merkstenen) – vormden de geschriften van de middeleeuwse mystici, waaronder die van Meister Eckhart. Van hen leerde hij dat dienstbaarheid en integriteit de weg naar zelfverwerkelijking en naar moreel leiderschap zijn. Hammarskjöld biedt niet alleen handreikingen voor een authentieke levenswijze maar houdt ons ook een confronterende spiegel voor.

Dostojewski en het waarom van de vrijheid

Over onze individuele vrijheid hebben we op het eerste gezicht weinig te klagen. Vrijheid is in onze moderne samenleving essentieel en maakt het mogelijk het leven geheel naar eigen inzicht vorm te geven. Tegelijk lijken we voorbij te gaan aan de vraag wat nu eigenlijk de inhoudelijke rechtvaardiging is voor die zo felbegeerde vrijheid. Wat zijn de dieperliggende bronnen waaruit we deze hoge waarde putten? En kunnen wij mensen de vrijheid eigenlijk wel aan? Aan de hand van het gedachtegoed van de Russische schrijver Dostojewski (1821 – 1881) zal tijdens de lezing een nieuw en verdiept perspectief op ons vrijheidsbegrip naar voren worden gebracht dat voorbij gaat aan het moderne maakbaarheidsdenken.

Ervaringen van organisatoren en bezoekers

Ik kom tegenwoordig in veel nieuw theologisch werk Eckhart tegen. Met name als men spreekt over  zogenaamde ‘atheistisch gelovigen’. Als het gaat om los te komen van oude godsbeelden en  tastend te zoeken naar wat nog te zeggen is over God.  Zo las ik laatst van Eckhart’s oproep om ‘ tot God  te bidden om van god leeg te worden’. Het maakt me nieuwsgierig. En dan luister je naar een lezing van Welmoed, op een winterzondagmiddag in Baarn en  dan wordt het warm van binnen. En ga je begrijpen waarom zoveel spiritueel zoekenden Eckhart een bron van inspiratie vinden. Welmoed weet de gedachten van Eckhart in je hart te leggen. Dat is ook precies de juiste plek.

Jos van Oord, interim-predikant Paaskerk Baarn.

———————-

Welmoed Vlieger weet op een intelligente, betrokken en gedoseerde wijze haar gehoor mee te nemen in het spreken en geloven van Meester Eckhardt. Haar inleiding is tegelijk een inwijding die elke hoorder verder helpt om over mystiek na te denken en deze op het spoor te komen in het eigen alledaagse leven.

René  van den Beld, emeritus predikant Baarn en voorzitter Raad van Kerken Baarn

———————-

De zondagsklokken luiden. Het is een oud vertrouwd geluid waar steeds minder mensen op af komen. Wie wel komen – de zaal van het Koetshuis in Oldenzaal zit afgeladen vol – zijn de mensen die belangstelling hebben voor de mysticus die 750 jaar geleden door Duitsland, Zwitserland en Frankrijk trok: Meester Eckhart.

En over hem en zijn preken houdt Welmoed Vlieger een prachtig verhaal. En wat voor verhaal! Welmoed weet haar gehoor ruim een uur lang zeer geboeid te houden met haar lezing over de filosoof, priester en mysticus, die vandaag de dag steeds actueler op de voorgrond lijkt te treden als “oud vertrouwd geluid.”

Welmoed vertelt zeer bevlogen en heel dichtbij over Eckhart, zijn leven en zijn leer. En het lijkt wel alsof ze persoonlijk zijn preken heeft gevolgd. Het is niet alleen maar een verhaal, nee, de spreekster maakt het tot een ware belevenis. Een belevenis van ontvankelijkheid, het kernwoord van Eckhart’s preken over “Gods geboorte in de ziel van de mens.”

Het is zeer de moeite waard om Welmoed Vlieger over Eckhart von Hochheim te horen!

Wim Gaalman

———————-

Gisteravond gaf Welmoed Vlieger een inspirerende presentatie over Meister Eckhart, de 13e eeuwse dominicaan, mysticus, preker. Welmoed nam ons mee op een reis langs het leven, werk en preken van Eckhart. Een reis die ging langs de godsgeboorte in de ziel, filosofie, negatieve theologie, totale ontvankelijkheid, christendom, Zen, mindfulness, overgave en de krachten van de mens: denken, herinneren en streven/verlangen.

Door Welmoed’s aanstekelijke manier van vertellen, voelde ik bij vlagen te begrijpen wat Meister Eckhart bedoelde. Een citaat uit één van Eckhart’s preken die mij als fotograaf/beeldmaker bijzonder aansprak: “Ieder beeld bedoelt niet zichzelf en verwijst niet naar zichzelf, het wijst en duidt altijd op datgene waarvan het het beeld is”. Het smaakte naar meer.

M. L. Boissevain

—————————

Welmoed geeft een lezing over Meister Eckhart. Vanaf de eerste minuut is mijn aandacht er helemaal. Bevlogen vertelt zij over het mystieke thema van ‘De Godsgeboorte in de menselijke ziel’, een kernthema van Eckhart. Je leert Eckhart kennen, omdat zij je meeneemt in zijn leven, zijn ontwikkeling, zijn gedachten en ervaringen. Zij maakt de diepgang van deze mysticus begrijpelijk en in eigentijdse taal vertaalt ze zijn mystieke gedachtengoed naar het leven nu. Ze kent hem, ze houdt van hem, zij heeft zijn levensthema’s doorleefd; al meer dan 10 jaar is zij door Eckhart geboeid. Met enthousiasme en overtuiging nam zij mij mee en tijdens de lezing kwam ‘de Godsgeboorte’ bij mij binnen als ‘voedsel voor de ziel’.

Welmoed raakt…

Eduard