Lezingen

Sinds enkele jaren geef ik regelmatig lezingen rond denkers en thema’s op het gebied van filosofie, levensbeschouwing en politiek in relatie tot de moderne tijd. Ik zoek graag het spanningsveld op tussen gangbare en minder gangbare paradigma’s en nodig uit tot nieuwe denkwijzen, verdieping en dialoog.

De lezingen die ik (op verzoek) aanbied zijn bedoeld voor organisaties, teams en groepen variërend van ca. 10 tot 200 personen en worden op locatie gegeven. Heb je interesse in een lezing of wens je meer informatie over de mogelijkheden neem dan gerust contact met mij op: welmoed@vlieger.nl  

Interesse in een kloosterweekend of -midweek? Klik dan hier voor meer informatie.

Hieronder een agendaoverzicht en enkele ervaringen van bezoekers.

(Foto’s: Geert de Jong – Geestdrift Festival 2017)

 

Agendaoverzicht 

 
2019

31 oktober 2019 – Lezing over Meister Eckhart bij de NPB in Hardinxveld-Giessendam. Aanvang: 20.00 uur.

22 februari 2019 – Lezing over ‘liefde en zelfwording bij Kierkegaard’. Locatie: Pallium, centrum voor zingeving en levenskunst te Noordwijk. Aanvang 19.30 uur.

20 januari 2019 – Lezing over ‘Mystiek met Meister Eckhart’ bij de PKN in Hoogeveen. Tijdstip: 15.00 – 16.30 uur.

 

2018

25 november 2018 – Lezing over Meister Eckhart: ‘Leven zonder waarom’ bij de vrijzinnige geloofsgemeenschap Flevoland, afdeling Zeewolde.

18 november 2018 – Lezing over Meister Eckhart bij de PKN te Leeuwarden. Tijdstip: 15.00 – 17.00 uur.

24 mei 208 – Lezing over Meister Eckhart i.h.k.v. de jaarlijkse Eckhartlezing bij het Albertinum-genootschap te Nijmegen. Tijd: 19.30 – 21.30 uur.

12 april 2018 – Interactieve lezing in de Woudkapel te Bilthoven over christelijke mystiek, verdiept a.h.v. het gedachtegoed van de middeleeuwse filosoof/theoloog Meister Eckhart. Aanvang: 20.00 uur. 

6 april 2018 – Lezing over Meister Eckhart: leven zonder waarom. De lezing vindt plaats in Pallium, centrum voor zingeving en levenskunst te Noordwijk. Aanvang 19.30 uur.

 

2017

6 november 2017 – Lezing over Leven zonder waarom/Wat de liefde doet bij Dock Bemiddeling & Preventie, gemeente Hellevoetsluis. Het betreft een interne lezing voor teamleden.

28 oktober 2017 – Lezing over Meister Eckhart op het Geestdrift Festival in Utrecht. Meer info.

18 oktober 2017 – Lezing bij de PKN te Abcoude over wat het betekent mens te zijn aan de hand van het denken van Meister Eckhart, Buber en Kierkegaard. Aanvang: 20.00 uur. 

23 september, 28 oktober en 25 november 2017 – Leesserie rond teksten van Meister Eckhart bij de Graalbeweging te Utrecht. Tijd: 10.30 uur – 13.00 uur. Meer info.

15 t/m 17 september 2017 – Weekend over leven en denken van Meister Eckhart i.s.m. Marcel Braekers in het Dominicanenklooster te Huissen. Meer info.

11 september 2017 – Kapellezing over Meister Eckhart in de Kapel te Hilversum. Aanvang: 20.00 uur. Meer info.

12 t/m 14 mei 2017 – ‘Wat de liefde doet: empathie en naastenliefde’. Kloosterweekend i.s.m. Dr. Hein van Dongen. Het weekend vindt plaats in het Dominicanenklooster te Huissen. Meer info.

2 april 2017 – Lezing over Sören Kierkegaard bij de Remonstrantse Gemeente te Eindhoven.

24 maart 2017 – Lezing over Meister Eckhart bij de protestantse gemeente Zutphen. Aanvang 19.30 uur. 

9 maart 2017 – Inspiratiedag met een lezing over het gedachtegoed van Martin Buber in het Dominicanenklooster te Huissen van 15.00 uur – 21.45 uur. Meer info.

17 t/m 19 februari 2017 – ‘Het ware, het goede en het schone’ – kloosterweekend i.s.m. dr. Hein van Dongen (filosoof) in het Dominicanenklooster te Huissen. Meer info.

2 februari 2016 – Inleiding over Meister Eckhart rond het thema van de gelatenheid in het oecumenisch leerhuis te Assen. Adres: Opstandingskerk, Wilgenbeemd 2. Aanvang: 19.45 uur.

24 januari 2017 – Lezing over Dag Hammarskjöld: dienstbaarheid en morel leiderschap. De lezing maakt deel uit van een drieluik over Meister Eckhart, Sören Kierkegaard en Dag Hammarskjöld. Locatie en tijdstip: De Engel te Huizen, van 20:00-22:00. Meer info.

22 januari 2017 – ‘Zinnige Zondagmiddag’ rond Meister Eckhart te Baarn met muzikale omlijsting en aansluitend maaltijd. Tijdstip: van 16.00 uur – 19.00 uur. 

13 t/m 15 januari 2017 – ‘Reiziger, er is geen weg’ – kloosterweekend i.s.m. zeezeiler Henk de Velde over onze persoonlijke zoektocht naar het miraculeuze. Het weekend vindt plaats in het Dominicanenklooster te Huissen. Meer info.

 

2016

17 december 2016 – Inspiratiedag Meister Eckhart in het Graalhuis te Utrecht. Nadere info volgt spoedig.

9 t/m 11 december 2016 – Het feest van het licht. Kloosterweekend i.s.m. dr. Hein van Dongen (filosoof) in het Dominicanenklooster te Huissen. Meer info.

29 november 2016 – Lezing over Dag Hammarskjöld in De Engel te Huizen, van 20:00-22:00. De lezing maakt deel uit van een drieluik over Meister Eckhart, Sören Kierkegaard en Dag Hammarskjöld. Meer info. let op: Deze lezing is wegens ziekte verplaatst naar 24 januari 2017.

22 november 2016 – Lezing over Meister Eckhart bij de Earnewâldster Rûnte te Eernewoude. Aanvang: 19.30 uur. Meer info.

8 november 2016 – Lezing over Sören Kierkegaard in De Engel te Huizen, van 20:00-22:00. De lezing maakt deel uit van een drieluik over Meister Eckhart, Sören Kierkegaard en Dag Hammarskjöld. 

11 oktober 2016 – Lezing over Meister Eckhart in De Engel te Huizen van 20:00-22:00. De lezing maakt deel uit van een drieluik over Meister Eckhart, Sören Kierkegaard en Dag Hammarskjöld. Meer info. 

9 oktober 2016 – Lezing over Meister Eckhart, Spiritueel Café te Voorschoten. Aanvang 20.00 uur. Nadere info volgt nog.

30 september t/m 2 oktober 2016 – Kloosterweekend over Meister Eckhart i.s.m. dr. Rob Pauls in de Abdij van Berne te Heeswijk. Voor meer informatie en aanmelden klik hier

16 t/m 18 september 2016 – Meister Eckhart: leven zonder waarom. Kloosterweekend i.s.m. Marcel Braekers o.p. en André van der Braak in het Dominicanenklooster te Huissen. Voor meer informatie en aanmelden klik hier.

10 t/m 12 juni 2016 – Kloosterweekend ‘Aardse en hemelse verwondering’ i.s.m. filosoof Arnold Ziegelaar in het Dominicanenklooster te Huissen. Voor meer info en inschrijven klik hier.

14 april 2016 – voordracht over Meister Eckhart in het Filosofisch Café te Woudenberg, aanvang 20.00 uur.

13 maart 2016 – Lezing over Meister Eckhart bij de Vrijzinnigen Ijsselstreek te Brummen.

8, 15 en 22 maart 2016 – Leescursus Meister Eckhart in Dominicanenklooster Zwolle.

 

2015

11 t/m 13 december 2015 – Stilteweekend St. Willibrordabdij te Slangenburg/Doetinchem met een drietal inleidingen over Meister Eckhart (i.s.m. dr. Rob Pauls). Voor meer info klik hier

6 december 2015 – Lezing over Meister Eckhart bij de School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit te Amsterdam.

3 december 2015 – kloostertafelgesprek in het Dominicanenklooster te Huissen. Voor meer info en aanmelden klik hier.

4 oktober 2015 – Voorganger bij de Vrijzinnigen te Rhenen, aanvang 10.30 uur.

18 t/m 20 september 2015 – Kloosterweekend Meister Eckhart i.s.m. Marcel Braekers in het Dominicanenklooster te Huissen. Voor meer informatie en inschrijven, klik hier.

6 september 2015 – lezing in het Filosofisch Café te Leiden over Meister Eckhart met als thema: leven zonder waarom. Aanvang: 15.00 uur.

5 juli 2015 – Voorganger in de Woudkapel te Bilthoven.

26 april 2015 – Voorganger in Renkum. Aanvang: 10.00 uur.

15 maart 2015 – Koetshuislezing in Oldenzaal over Meister Eckhart. Aanvang: 11.00 uur. 

25 januari 2015 – Lezing over Meister Eckhart in Het Venster te Veenendaal. Aanvang 10.00 uur.

 

2014

5 november 2014 – Gastcollege in het Dominicanenklooster in Zwolle over het mensbeeld bij Meister Eckhart (het betreft een interne studiebijeenkomst voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers).

12 oktober 2014 – Inspiratiedag over Meister Eckhart en meditatie i.s.m. Arno Reijers in de Soefitempel te Katwijk. Deze dag is onderdeel van een drieluik over christelijke mystici en –meditatie. Duur: 10.00 uur – tot 16.00 uur. 

13 september 2014 – Lezing: ‘Leven zonder waarom – Eenvoud bij Meister Eckhart’ bij de Stichting voor Psycho-Sociale Wetenschappen in Utrecht. De lezing vindt plaats in Restaurant de Branding, Croeselaan 303 en duurt van 14.00 uur tot 18.00 uur. 

 

 

Ervaringen van organisatoren en bezoekers

Ik kom tegenwoordig in veel nieuw theologisch werk Eckhart tegen. Met name als men spreekt over  zogenaamde ‘atheistisch gelovigen’. Als het gaat om los te komen van oude godsbeelden en  tastend te zoeken naar wat nog te zeggen is over God.  Zo las ik laatst van Eckhart’s oproep om ‘ tot God  te bidden om van god leeg te worden’. Het maakt me nieuwsgierig. En dan luister je naar een lezing van Welmoed, op een winterzondagmiddag in Baarn en  dan wordt het warm van binnen. En ga je begrijpen waarom zoveel spiritueel zoekenden Eckhart een bron van inspiratie vinden. Welmoed weet de gedachten van Eckhart in je hart te leggen. Dat is ook precies de juiste plek.

Jos van Oord, interim-predikant Paaskerk Baarn.

———————-

Welmoed Vlieger weet op een intelligente, betrokken en gedoseerde wijze haar gehoor mee te nemen in het spreken en geloven van Meester Eckhardt. Haar inleiding is tegelijk een inwijding die elke hoorder verder helpt om over mystiek na te denken en deze op het spoor te komen in het eigen alledaagse leven.

René  van den Beld, emeritus predikant Baarn en voorzitter Raad van Kerken Baarn  

———————- 

De zondagsklokken luiden. Het is een oud vertrouwd geluid waar steeds minder mensen op af komen. Wie wel komen – de zaal van het Koetshuis in Oldenzaal zit afgeladen vol – zijn de mensen die belangstelling hebben voor de mysticus die 750 jaar geleden door Duitsland, Zwitserland en Frankrijk trok: Meester Eckhart.

En over hem en zijn preken houdt Welmoed Vlieger een prachtig verhaal. En wat voor verhaal! Welmoed weet haar gehoor ruim een uur lang zeer geboeid te houden met haar lezing over de filosoof, priester en mysticus, die vandaag de dag steeds actueler op de voorgrond lijkt te treden als “oud vertrouwd geluid.”

Welmoed vertelt zeer bevlogen en heel dichtbij over Eckhart, zijn leven en zijn leer. En het lijkt wel alsof ze persoonlijk zijn preken heeft gevolgd. Het is niet alleen maar een verhaal, nee, de spreekster maakt het tot een ware belevenis. Een belevenis van ontvankelijkheid, het kernwoord van Eckhart’s preken over “Gods geboorte in de ziel van de mens.”

Het is zeer de moeite waard om Welmoed Vlieger over Eckhart von Hochheim te horen!

Wim Gaalman

———————- 

Gisteravond gaf Welmoed Vlieger een inspirerende presentatie over Meister Eckhart, de 13e eeuwse dominicaan, mysticus, preker. Welmoed nam ons mee op een reis langs het leven, werk en preken van Eckhart. Een reis die ging langs de godsgeboorte in de ziel, filosofie, negatieve theologie, totale ontvankelijkheid, christendom, Zen, mindfulness, overgave en de krachten van de mens: denken, herinneren en streven/verlangen.

Door Welmoed’s aanstekelijke manier van vertellen, voelde ik bij vlagen te begrijpen wat Meister Eckhart bedoelde. Een citaat uit één van Eckhart’s preken die mij als fotograaf/beeldmaker bijzonder aansprak: “Ieder beeld bedoelt niet zichzelf en verwijst niet naar zichzelf, het wijst en duidt altijd op datgene waarvan het het beeld is”. Het smaakte naar meer.

M. L. Boissevain

—————————

Welmoed geeft een lezing over Meister Eckhart. Vanaf de eerste minuut is mijn aandacht er helemaal. Bevlogen vertelt zij over het mystieke thema van ‘De Godsgeboorte in de menselijke ziel’, een kernthema van Eckhart. Je leert Eckhart kennen, omdat zij je meeneemt in zijn leven, zijn ontwikkeling, zijn gedachten en ervaringen. Zij maakt de diepgang van deze mysticus begrijpelijk en in eigentijdse taal vertaalt ze zijn mystieke gedachtengoed naar het leven nu. Ze kent hem, ze houdt van hem, zij heeft zijn levensthema’s doorleefd; al meer dan 10 jaar is zij door Eckhart geboeid. Met enthousiasme en overtuiging nam zij mij mee en tijdens de lezing kwam ‘de Godsgeboorte’ bij mij binnen als ‘voedsel voor de ziel’.

Welmoed raakt…

Eduard