Kloosterweekenden in Dominicanenklooster Huissen

Op zoek naar stilte, verdieping en nieuwe perspectieven, voorbij de vertrouwde denkkaders en horizonnen? Gemiddeld eens in de maand begeleid ik in het Dominicanenklooster te Huissen een weekend met de titel ‘Leven zonder waarom’ (naar een uitspraak van de middeleeuwse theoloog/filosoof Meister Eckhart). Het hoofdthema wordt – in twee onderscheiden kloosterweekenden – vanuit twee insteken behandeld: ‘Ontvankelijkheid als levenskunst’ en ‘De kracht van de ontmoeting’. In de zomer en winter vindt er een wat uitgebreidere midweek plaats. Ook is er in 2020 een nieuw kloosterweekend van start gegaan: ‘Dat onverwoestbare in mij – omgaan met angst en levensvragen.’

Hieronder vind je een beschrijving van de weekenden en midweken, met de data en de link naar de pagina waar je je desgewenst kunt inschrijven.

 

Leven zonder waarom – Ontvankelijkheid als levenskunst

Tijdens het weekend c.q. de midweek ‘Leven zonder waarom – ontvankelijkheid als levenskunst’ verzorg ik enkele inleidingen over (de actualiteit van) drie bijzondere denkers die allen in een traditie staan waarin innerlijkheid de centrale houding en drijfveer vormt: Meister Eckhart, Sören Kierkegaard en Dag Hammarskjöld. Hun gedachtegoed blijkt ook in onze tijd een verrassend grote waarde en zeggingskracht te hebben. Alle drie geven zij – in hun werk en leven – op eigen wijze taal en uitdrukking aan de benadering van het leven als existentiële openheid en laten zij zien hoe deze levenshouding doorwerkt en tot bloei kan komen in het persoonlijke en maatschappelijke leven. Thema’s die onder andere aan bod komen: ‘leven zonder waarom’, ‘wat is vrijheid?’ en ‘dienstbaarheid en moreel leiderschap’. Via dialoog, meditatie en film zal de thematiek verder worden verkend en verdiept.

Data weekenden 2021:

Vrijdag 16 april 19.30 uur t/m zondag 18 april 15.00 uur

Vrijdag 15 oktober 19.30 uur t/m zondag 17 oktober 15.00 uur

Meer info en aanmelden

Datum extra lang weekend 2021:

Vrijdag 2 juli 19.30 uur t/m maandag 5 juli 13.30 uur

Meer info en aanmelden

Datum midweek 2021:

Maandag 9 augustus 19.30 uur t/m donderdag 12 augustus 15.00 uur

Meer info en aanmelden

 

Leven zonder waarom – De kracht van de ontmoeting 

Wanneer is een ontmoeting ook werkelijk een ontmoeting en niet slechts een oppervlakkig of eenzijdig contact? Volgens de joodse filosoof Martin Buber is in de ontmoeting het diepste innerlijk van de mens betrokken. Innerlijkheid als grondhouding maakt het mogelijk dat de ander (of het andere) kan oplichten, dat in alles iets van ‘het heilige’ opgevangen kan worden. Niet alleen in de relatie van mens tot mens, maar bijvoorbeeld ook in het contact met je alledaagse leefomgeving, of met muziek, natuur of kunst. Juist zo kan in al ons doen en laten een kwaliteit naar voren komen die uitgaat boven een louter calculerend of instrumenteel handelen. Via verschillende denkers uit de westerse filosofische en mystieke traditie – waaronder Buber, Kierkegaard en Hillesum – verdiepen we ons tijdens dit weekend in de ontmoeting, en wat die eigenlijk betekent. Zo komen we stap voor stap die wonderlijke ervaring op het spoor die Buber tot zijn beroemde uitspraak bracht: ‘alle werkelijke leven is ontmoeting’.

Data weekenden 2021:

Vrijdag 21 mei 19.30 uur t/m zondag 23 mei 13.30 uur

Vrijdag 24 september 19.30 uur t/m maandag 26 september 13.30 uur

Vrijdag 12 november 19.30 uur t/m zondag 14 november 15.00 uur

Meer info en aanmelden

Datum extra lang zomerweekend 2021:

Vrijdag 16 juli 19.30 uur t/m maandag 19 juli 13.30 uur

Meer info en aanmelden

 

‘Dat onverwoestbare in mij’ – omgaan met angst en levensvragen

‘Dat onverwoestbare in mij’, zo noemde de joodse schrijfster Etty Hillesum de kracht en liefde die ze, ondanks de moeilijkheden die haar overkwamen, in zich voelde. De Deense denker Kierkegaard spreekt in zijn dagboeken van een ‘diepste grond’ die hij in zichzelf ontmoet. Ieder mens loopt tijdens zijn of haar leven tegen periodes van angst, stress en moeilijkheden aan. Dit kan, zeker ook in tijden van (corona)crisis, leiden tot levensvragen waar niet zomaar een antwoord op te vinden is. Hoe hiermee om te gaan? Tijdens dit weekend gaan we te rade bij denkers uit de existentialistische en mystieke traditie die ons de weg wijzen naar innerlijke kracht en weerbaarheid, of zoals Etty Hillesum het noemt: ‘Dat onverwoestbare in mij’.

Data weekenden 2021:

Vrijdag 18 juni 19.30 uur t/m zondag 20 juni 15.00 uur

Vrijdag 10 september 19.30 uur t/m zondag 12 september 15.00 uur

Vrijdag 17 december 19.30 uur t/m zondag 19 december 15.00 uur

Meer info en aanmelden