Kloosterweekenden in Dominicanenklooster Huissen

Gemiddeld eens in de twee maanden begeleid ik in het Dominicanenklooster te Huissen een kloosterweekend met de titel ‘Leven zonder waarom’ (naar een uitspraak van de middeleeuwse theoloog/filosoof Meister Eckhart). In de zomer wordt er een wat uitgebreidere midweek rond hetzelfde thema georganiseerd. Daarnaast begeleid ik enkele losstaande kloosterprogramma’s rond uiteenlopende thema’s. Hieronder vind je een beschrijving van de weekenden/midweek en van de diverse programma’s, met de data en de link naar de pagina waar je je desgewenst kunt inschrijven.

Wil je liever een lezing boeken of bijwonen, klik dan hier voor meer informatie.

Weekend/midweek 2019/2020: ‘Leven zonder waarom’ 

Tijdens dit weekend/deze midweek verzorg ik enkele inleidingen over (de actualiteit van) drie bijzondere denkers die allen in een traditie staan waarin innerlijkheid de centrale houding en drijfveer vormt: Meister Eckhart, Sören Kierkegaard en Dag Hammarskjöld. Hun gedachtegoed blijkt ook in onze tijd een verrassend grote waarde en zeggingskracht te hebben. Thema’s die aan bod komen zijn o.a. ‘leven zonder waarom’, ‘innerlijkheid en vrijheid’ en ‘dienstbaarheid en moreel leiderschap’. Via dialoog, meditatie en film zal de thematiek verder worden verkend en verdiept.

Heb je al eens een weekend of midweek ‘Leven zonder waarom’ gevolgd? Dan kun je desgewenst deelnemen aan het verdiepingsetmaal/weekend ‘Leven zonder waarom: innerlijkheid en de kracht van de ontmoeting’. Tijdens dit verdiepingsweekend gaan we ons, via verschillende denkers, verder verdiepen in de betekenis en waarde van innerlijkheid voor het alledaagse, praktische leven. Zo komen we stap voor stap die wonderlijke ervaring op het spoor die de Joodse filosoof Martin Buber tot zijn beroemde uitspraak bracht: ‘alle werkelijke leven is ontmoeting’.

Weekend ‘Leven zonder waarom’ 2019

Vrijdag 18 oktober 19.30 uur t/m zondag 20 oktober 15.00 uur
Vrijdag 13 december 19.30 uur t/m zondag 15 december 15.00 uur

Meer info en aanmelden

Verdiepingsetmaal ‘Leven zonder waarom’ 2019

Vrijdag 6 september 14.00 uur t/m zaterdag 7 september 17.00 uur
Vrijdag 6 december 14.00 uur t/m zaterdag 7 december 17.00 uur

Meer info en aanmelden

Weekend ‘Leven zonder waarom’ 2020

Vrijdag 14 februari 19.30 uur t/m zondag 16 februari 15.00 uur
Vrijdag 10 april 19.30 uur t/m zondag 12 april 15.00 uur

Vrijdag 26 juni 19.30 uur t/m zondag 28 juni 15.00 uur
Vrijdag 9 oktober 19.30 uur t/m zondag 11 oktober 15.00 uur

Vrijdag 11 december 19.30 uur t/m zondag 13 december 15.00 uur

Meer info en aanmelden

Zomer-midweek ‘Leven zonder waarom’ 2020

Maandag 10 augustus 19.30 uur t/m donderdag 13 augustus 15.00 uur

Meer info en aanmelden

Verdiepingsweekend ‘Leven zonder waarom’ 2020

Vrijdag 24 januari 19.30 uur t/m zondag 26 januari 15.00 uur
Vrijdag 20 maart 19.30 uur t/m zondag 22 maart 15.00 uur

Vrijdag 5 juni 19.30 uur t/m zondag 7 juni 15.00 uur
Vrijdag 20 november 19.30 uur t/m zondag 22 november 15.00 uur

Meer info en aanmelden

Overige kloosterprogramma’s 2019 

Leergang: Vrijheid en het goede leven

Gedurende twee etmalen, die gezamenlijk en ook afzonderlijk kunnen worden gevolgd, verkennen we het thema van de vrijheid in relatie tot twee dimensies van het goede leven: ‘de ander’ en ‘zinvol leven’. Verschillende denkers, waaronder Plato, Nietzsche, Kierkegaard, Arendt, Buber en Frankl zullen hierbij als gids en spiegel fungeren. Aan de hand van film en dialoog worden de deelthema’s verder verkend en verdiept. Langs deze weg opent zich een nieuw en verrijkend perspectief op wie je bent,  op je omgeving en op het bestaan als zodanig.

Blok 1: vrijdag 27 september 11.30 uur t/m zaterdag 28 september 16.00 uur
Blok 2: vrijdag 29 november 11.30 uur t/m zaterdag 30 november 16.00 uur

Meer info en aanmelden

Kloostertafelgesprek ‘innerlijkheid en burn-out’

Steeds meer mensen kampen met onrust, stress en (tekenen van) burn-out. Tegelijkertijd weten zij zich met ervaringen en zingevingsvragen rond lijden, tegenslag en verlies vaak geen raad. Is er een remedie? Je bent van harte uitgenodigd om over dit thema met elkaar in gesprek te gaan tijdens het zgn. kloostertafelgesprek. Zie ook het interview dat De Volksrant in februari jl. over dit thema publiceerde.

Datum: donderdag 10 oktober 2019 van 17.00 – 21.00 uur

Meer info en aanmelden