Kloosterweekenden in Dominicanenklooster Huissen

Gemiddeld eens in de twee maanden begeleid ik in het Dominicanenklooster te Huissen een kloosterweekend met als titel ‘Leven zonder waarom’ (naar een uitspraak van de middeleeuwse theoloog/filosoof Meister Eckhart). In de zomer wordt er een wat uitgebreidere midweek rond hetzelfde thema georganiseerd. Daarnaast begeleid ik enkele losstaande klooster-etmalen rond verschillende thema’s. Hieronder vind je een beschrijving van de weekenden/midweek en van de etmalen, met de data en de link naar de pagina waar je je desgewenst kunt inschrijven.

Wil je liever een lezing boeken of bijwonen, klik dan hier voor meer informatie.

 

Weekend/midweek 2019: ‘Leven zonder waarom’ 

Tijdens dit weekend/deze midweek verzorg ik enkele inleidingen over (de actualiteit van) drie bijzondere denkers die allen in een traditie staan waarin innerlijkheid de centrale houding en drijfveer vormt: Meister Eckhart, Sören Kierkegaard en Dag Hammarskjöld. Hun gedachtegoed blijkt ook in onze tijd een verrassend grote waarde en zeggingskracht te hebben. Thema’s die aan bod komen zijn o.a. ‘leven zonder waarom’, ‘innerlijkheid en vrijheid’ en ‘dienstbaarheid en moreel leiderschap’. Via dialoog, meditatie en film zal de thematiek verder worden verkend en verdiept. 

Weekend ‘Leven zonder waarom’ 

Vrijdag 14 juni 19.30 uur t/m zondag 16 juni 15.00 uur
Vrijdag 12 juli 19.30 uur t/m zondag 14 juli 15.00 uur

Vrijdag 18 oktober 19.30 uur t/m zondag 20 oktober 15.00 uur
Vrijdag 13 december 19.30 uur t/m zondag 15 december 15.00 uur

Meer info en inschrijven

Zomer-midweek ‘Leven zonder waarom’ 

Maandag 19 augustus 19.30 uur t/m donderdag 22 augustus 15.00 uur 

Meer info en inschrijven

 

Klooster-etmalen 2019 

Mens, wie ben je

‘Het enige wat mij te doen staat, is bij mijzelf te beginnen, en op dat ogenblik heb ik mij om niets ter wereld te bekommeren dan om dit begin.’ Het boekje De weg van de mens van filosoof Martin Buber (1878-1965) vormt de basis van dit bijzondere kloosterweekend. Via inleidingen, dialoog en stilte onderzoeken we wie we zijn en hoe we ons kunnen verhouden tot anderen en tot het hogere.

Datum: dinsdag 2 juli 17.30 uur t/m woensdag 3 juli 19.15 uur. 

Meer info en inschrijven

 

Leergang: Vrijheid en het goede leven

Gedurende twee programma’s, die gezamenlijk en ook afzonderlijk kunnen worden gevolgd, verkennen we het thema van de vrijheid in relatie tot twee dimensies van het goede leven: de ander en zinvol leven. Verschillende denkers, waaronder Plato, Nietzsche, Kierkegaard, Arendt, Buber en Frankl zullen hierbij als gids en spiegel fungeren. Aan de hand van film en dialoog worden de deelthema’s verder verkend en verdiept. Langs deze weg opent zich een nieuw en verrijkend perspectief op wie je bent,  op je omgeving en op het bestaan als zodanig.

Datum blok 1: vrijdag 27 september 11.30 uur t/m zaterdag 28 september 16.00 uur

Datum blok 2: vrijdag 29 november 11.30 uur t/m zaterdag 30 november 16.00 uur

Meer info en inschrijven