Arthur Rimbaud – ‘Je est un autre’

Een beknopte analyse van de prozapoëzie van Arthur Rimbaud in het licht van Rorty’s Contingency, Irony and Solidarity